OP SCHOOL

Vind hier ook de muziekfragmenten van het lesmateriaal!


Stichting Featherhair Creations heeft educatief lesmateriaal ontwikkeld voor de musical 'Fantasieè en de Avonturen van de Rotzooibende'. 

Er zijn twee versies van het lesmateriaal: Voor de onderbouw én voor de bovenbouw.
Basisscholen ontvangen het lesmateriaal in pdf. formaat zodat zij het zelf kunnen printen zo vaak als nodig is. Het lesmateriaal is ook uitermate geschikt om te gebruiken door een invalkracht of onderwijsassistent of stagiair. De leerkracht heeft een eigen versie/handleiding.


Binnen de kerndoelen van het onderwijs, wordt er aandacht besteed aan;
- het bezoeken van een theater,
- de karakters uit de voorstelling,
- thema’s van de voorstelling waaronder vriendschap, vertrouwen, groepsdruk en samenwerken.

 

Er zijn enkele muziekfragmenten beschikbaar uit de voorstelling. Deze horen bij een opdracht uit het lesmateriaal en laten de kinderen kennismaken met muziek uit de voorstelling.

In de klas wordt samen een lied ingestudeerd. Dit lied komt terug in de voorstelling. De kinderen mogen dit tijdens de voorstelling meezingen in de theaterzaal wanneer ze naar de voorstelling komen.

 


Geluidsfragmenten - De kleuren van muziek 1 t/m 4

(instrumentale bestanden)

 

1.

2.

3.

4.


Muziek -  Lied McConnel tweeling

1. Opname met alle zang

2. Opname zonder zang (karaoke)

3. Opname met alleen de partij van Bella

4. Opname met alleen de partij van Luna

 

1.

2.

3.

4.


Geluidfragmenten - gehele nummers met zang

De onderwijzer is vrij te kiezen tussen de instrumentale geluidsbestanden en de demo's met zang. De volgende nummers zijn de liedjes waar de fragmenten deel van uit maken. 

1. Chill out

2. Vriendschap

3. Overture (Heeft geen zang)

4. Op Reis

 

1.

2.

4.


Teksten en zang:                Anne Hiddinga

Componist en zang:         Lars van der Meer